Ikona digitalne pristupačnosti

Javni poziv za upis u obavezni program predškole u pedagoškoj godini 2020./2021.

30.12.2019.

JAVNI POZIV
ZA UPIS U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020.

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)


Prijave za upis djece u Program predškole zaprimat će se u razdoblju od 3.-7.2.2020. u prostorijama Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u vremenu od 12:00-14:00 h.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

Program predškole započeti će s provedbom 10.veljače 2020. i trajati će do 12.lipnja 2020.godine.

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole (preuzima se u vrtiću),
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama u razvoju


Ravnateljica
Mirna Švast, mag.praesc.edu.

JAVNI POZIV
ZA UPIS U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020.

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)


Prijave za upis djece u Program predškole zaprimat će se u razdoblju od 3.-7.2.2020. u prostorijama Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u vremenu od 12:00-14:00 h.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2014. godine.

Program predškole započeti će s provedbom 10.veljače 2020. i trajati će do 12.lipnja 2020.godine.

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole (preuzima se u vrtiću),
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama u razvoju


Ravnateljica
Mirna Švast, mag.praesc.edu.