Ikona digitalne pristupačnosti

Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u dječjem vrtiću „Snježna pahulja“

 

 

 

Program pod kojim se provodi projekt:

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Mjera A.1.3. Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA

 

Kratki opis projekta:

Organiziranje i provođenje edukativnih aktivnosti za djecu te roditelje i zaposlenike. Djecu će se na njima prilagođen način upoznati s različitim vrstama ribe te s važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda. Roditelje i zaposlenike će se upoznati s nutritivnim vrijednostima ribe, važnosti što češće konzumacije ribe kako u vrtiću tako i u vlastitom domu, kako maksimalno iskoristiti namirnicu, te kako pripremiti jednostavna jela od ribe koja će biti primamljiva djeci. Ulaganjem u opremu i sitni inventar kuhinje Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ poboljšat će se uvjeti za čuvanje ribljih proizvoda te pripremu ribljih jela. Također, povećati će se broj ribljih obroka u vrtića.

 

Cilj projekta:

Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe te povećanje interesa za konzumaciju ribe i ribljih proizvoda kod djece.

 

Očekivani rezultati projekta:

Promjena prehrambenih navika i podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane kod djece, roditelja i zaposlenika.

Povećanje broja ribljih obroka te poboljšanje materijalnih uvjeta za pripremu hrane u vrtiću.

Priprema jednostavnih, a nutritivno bogatih ribljih obroka u vrtiću i kod kuće.

 

Financijska potpora: 75.470,00 kn, od čega je 64.149,50 kn ili 85% doprinos EU sredstava, a 11.320,50 kn ili 15 % doprinos Republike Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta: 75.551,99 kn

Početak provedbe projekta: kolovoz 2022.

Završetak provedbe projekta: prosinac 2023.

Prijavitelj: Dječji vrtić „Snježna pahulja“