Ikona digitalne pristupačnosti

Odluka o produljenju obustave rada DV "Snježna pahulja"

26.3.2020.

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Vlade RH o privremenom zatvaranju osnovnih i srednjih škola i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj radi sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, temeljem čl. 48. Statuta Općine Fužine (SN OF 07/18 i 01/20) donosim slijedeću

ODLUKU
o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u Fužinama

 

I.


Općinski načelnik donio je Odluku o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u Fužinama do 27. ožujka 2020. godine (KLASA: 500-01/20-01/01, URBROJ: 2112/03-02-20-02 od 13.03.2020.

 

 

II.


Sukladno naputcima Stožera civilne zaštite RH i Odluka Vlade RH produljuje se odluka o obustavi rada DV „Snježna pahulja“ do 19. travnja 2020. godine.

 

 

III.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama općine Fužine i putem sredstava javnog priopćavanja.
Općinski načelnik
David Bregovac, v.r.

KLASA: 500-01/20-01/01
URBROJ: 2112/03-02-20-08
Fužine, 26.03.2020.

Dostaviti:

Dječji vrtić Snježna pahulja
Sredstvima javnog priopćavanja
pismohrana.

 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Vlade RH o privremenom zatvaranju osnovnih i srednjih škola i visokih učilišta u Republici Hrvatskoj radi sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, temeljem čl. 48. Statuta Općine Fužine (SN OF 07/18 i 01/20) donosim slijedeću

ODLUKU
o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u Fužinama

 

I.


Općinski načelnik donio je Odluku o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ u Fužinama do 27. ožujka 2020. godine (KLASA: 500-01/20-01/01, URBROJ: 2112/03-02-20-02 od 13.03.2020.

 

 

II.


Sukladno naputcima Stožera civilne zaštite RH i Odluka Vlade RH produljuje se odluka o obustavi rada DV „Snježna pahulja“ do 19. travnja 2020. godine.

 

 

III.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama općine Fužine i putem sredstava javnog priopćavanja.
Općinski načelnik
David Bregovac, v.r.

KLASA: 500-01/20-01/01
URBROJ: 2112/03-02-20-08
Fužine, 26.03.2020.

Dostaviti:

Dječji vrtić Snježna pahulja
Sredstvima javnog priopćavanja
pismohrana.