Ikona digitalne pristupačnosti

Odluka o uspisima djece u pedagodšku godinu 2019./2020.

22.8.2019.

Na temelju čl.22. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Snježna pahulja” (KLASA: 034- 01/19-01 URBROJ: 2112/03-04-03-19-01) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” na sjednici održanoj 21.08.2019.godine donijelo je

ODLUKU
o upisima djece u pedagodšku godinu 2019./2020.

 

Odluka o upisima djece u pedagodšku godinu 2019./2020.

 

 

Na temelju čl.22. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Snježna pahulja” (KLASA: 034- 01/19-01 URBROJ: 2112/03-04-03-19-01) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” na sjednici održanoj 21.08.2019.godine donijelo je

ODLUKU
o upisima djece u pedagodšku godinu 2019./2020.

 

Odluka o upisima djece u pedagodšku godinu 2019./2020.