Ikona digitalne pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Dječji vrtić Snježna pahulja u Fužinama nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Dječjeg vrtića Snježna pahulja koje se nalazi na adresi http://www.snjeznapahulja.hr/.
 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Mrežno sjedište http:// www.snjeznapahulja.hr / djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom
• Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
• Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2. nerazmjerno opterećenje
• Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. Dječji vrtić Snježna pahulja se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Dječji vrtić Snježna pahulja radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.
Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Dječji vrtić Snježna pahulja želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje putem e-mail adrese info@snjeznapahulja.hr.
Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu,
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Dječji vrtić Snježna pahulja će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 15. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića Snježna pahulja.
Izjava je zadnji put preispitana 9. veljače 2021. godine.
Dječji vrtić Snježna pahulja će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dječji vrtić Snježna pahulja.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Dječjeg vrtića Snježna pahulja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@snjeznapahulja.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.