Ikona digitalne pristupačnosti

Upisi

Upisi djece u vrtić regulirani su Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić „Snježna pahulja“.

U dječji se vrtić mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u školu.
U jaslički program u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće godine navrše godinu dana života.

U vrtićki program u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće godine navrše 3 godine života.
U toku pedagoške godine dijete može biti najkasnije upisano i krenuti u Dječji vrtić do 31.5. tekuće pedagoške godine.

Prvenstvo upisa u naš vrtić imaju djeca koja zajedno roditeljima imaju prebivalište na području Općine Fužine no u naš su vrtić dobrodošla i djeca s područja drugih općina i gradova.