Ikona digitalne pristupačnosti

REDOVITI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Dječji vrtić organizira redoviti cjelodnevni (10-satni) i poludnevni (6-satni) program kroz sve radne dane u godini, odnosno prema potrebama samih korisnika.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji i holističkom pristupu u razvoju djeteta, prema relevantnim i važećim dokumentima s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj: Prijedlogu koncepcije predškolskog odgoja, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Konvenciji o dječjim pravima te suvremenim spoznajama novije hrvatske i svjetske teorije i prakse predškolskog odgoja.

Također, odgojno-obrazovni rad temelji se na tzv. Novoj paradigmi djetinjstva odnosno ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njenim temeljnim postavkama da je dijete od rođenja zasebna osobnost koju kao takvu treba poštovati i ozbiljno shvaćati; da ono nije objekt u procesu učenja već da je subjekt koji aktivno participira i konstruira vlastiti život i učenje; da djetinjstvo nije pripremna faza za budući život već je životna faza koja ima svoje vrijednosti i kulturu te da je ono proces socijalne konstrukcije koji djeca i odrasli zajedno grade; i konačno da je djetinjstvo proces koji se sukonstruira u specifičnom vremenskom, prostornom i kulturološkom kontekstu u kojem se gradi i mijenja.

Bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića temelje se na razvojnim karakteristikama djeteta i zadovoljenju njegovih potreba, interesa i prava. U Dječjem se vrtiću pratei suvremene spoznaje o učenju djece pa se tako ne podržavaju unaprijed planirane i strukturirane aktivnosti i sadržaje, već se aktivnosti temelje na specifičnim, konkretnim i trenutnim interesima djece i njihovim potrebama te spoznaji da djeca najbolje uče neposrednim iskustvom kroz igru.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja odvija se u dobno mješovitim grupama za djecu rane dobi (1.-3.godine) i za djecu predškolske dobi (3.godine do polaska u školu).

U popodnevnim satima u dječjem se vrtiću organizira se program učenja engleskog jezika za djecu od 4.-7.godina u suradnji sa školom stranih jezika „Linguae“ iz Rijeke (voditeljica-odgajateljica: Mirela Knežević).

Ostali programi

PROGRAM PREDŠKOLE